نوشته های گوناگون

RSS

پیش فروش کتاب جدید ویکتور دادستان :...

پیش فروش کتاب جدید ویکتور دادستان : ماجراهای ونسان این کتاب شامل دو فیلمنامه ی بلند برای سینما یا تل...

صادق هدایت

حس می کردم که این دنیا برای من نبود، برای یک دسته آدم های بی حیا، پررو، گدامنش، معلومات فروش، چاروادار و چشم و دل گرسنه بود، ...