پانزدهمین دوره جشنواره ی اروپایی تاتر ایران در تبعید (گوهرمراد) با موفقیت به پایان رسید

پانزدهمین دوره جشنواره ی اروپایی تاتر ایران در تبعید (گوهرمراد) با موفقیت به پایان رسید، با سپاس بی کران از همه ی دوستداران واقعی فعالیت های انجمن که با حضورمثل همیشه مهربانشان به من و هنرمندانمان دلگرمی بخشیدند، و دوستانی که خبرهای مربوط به جشنواره را باز پخش کردند و یا با فرستادن پیام و یا به وسیله ی تلفن به ادامه ی راه، تشویقم کردند.
‎پانزدهمین دوره جشنواره ی اروپایی تاتر ایران در تبعید (گوهرمراد) با موفقیت به پایان رسید، با سپاس بی کران از همه ی دوستداران واقعی فعالیت های انجمن که با حضورمثل همیشه مهربانشان به من و هنرمندانمان دلگرمی بخشیدند، و دوستانی که خبرهای مربوط به جشنواره را باز پخش کردند و یا با فرستادن پیام و یا به وسیله ی تلفن به ادامه ی راه، تشویقم کردند.‎

image

imageJ

Pin It

Comments are closed.