گزارشی بسیارکوتاه از چهاردهمین جشنواره ی جهانی سینمای ایران در پاریس

01 02 2013 PRISON ET COLOMBEn
مقاومت در برابر فاشیسم

چهاردهمین جشنواره ی سینمای ایران در پاریس ( به دلیل نبود بودجه به احتمال زیاد اخرین)، که مثل همیشه به آزادی خواهان جهان تقدیم شده بود، با حضور بسیار گرم مهربان دوستداران و پشتیبانان هنرمندان در تبعید، در ساعت بیست و دو و سی یکشنبه شب بیست و دوم مه با موفقیت بسیار پایان گرفت. از دوستان سینماگرمان، ازهمه ی عزیزانی که بی هیچ چشم داشتی با من همراهی کردند، از تماشاگران و دوستان آزادمنش، بی ادعا و بی عقده ای که یا با حضورشان، یا با باز پخش خبرهای جشنواره در فیس بووک، سایت هایشان یا بوسیله، تلفن٬اس ام اس و یا ای میل از جشنواره های ما که با دست خالی برگزار می شوند، حمایت کرده و می کنند، و موجب دلگرمی من هستند، بی نهایت سپاسگزارم.
در جشنواره امسال بیست و چهار فیلم بسیار قوی و زیبا، به نمایش درامدند که هر بار مورد توجه و استقبال بسیار خوب شرکت کنندگان که برخی هم از شهرهای دیگر به جشنواره امده بودند، قرار گرفتند.
جواد دادستان
مدیر هنری انجمن هنر در تبعید

Pin It

Comments are closed.