ا‌گهی پیش خرید کتاب ( بهترین پیشکش برای دوستان فرانسوی زبان )…

2- BookCoverImage

ا‌گهی پیش خرید کتاب ( بهترین پیشکش برای دوستان فرانسوی زبان )…
دو کتاب :
“Le cinéma iranien : un regard différent”
و

” Pour mieux vivre ensemble: Guide pour les immigrés ”
به کوشش جواد ( ویکتور) دادستان به زبان فرانسه تنظیم و گردآوری شده اند.
“Le cinéma iranien : un regard différent”
هدف این کتاب مقایسه دو سینمای دولتی (جمهوری اسلامی) و سینمای مقاومت و ممنوعه و سینمای در تبعید است و یکی از ویژگی های ان دو سیاهه است : ۱- نام سینماگران متعهد ایرانی و فیلم هایشان در تبعید ۲- نام برخی از دلالان سینمای رژیم اسلامی ایران در فرانسه ( بهترین هدیه برای دوستان فرانسوی زبان تان )…
– قیمت پیش خرید: ۲۰ یورو
(خرید از سایت امازون یا فناک فرانسه) : ۳۲ یورو
– ” Pour mieux vivre ensemble: Guide pour les immigrés ”
این کتاب مجموعه ای از راهنمایی هایی است که مهاجرین برای زندگی و ایجاد روابط بهتر با مردم کشورمیزبان احتیاج دارند. قیمت پیش خرید : ۸ یورو یا معادل ان
(خرید از سایت امازون یا فناک فرانسه): ۱۱یورو
در زمان پیش‌فروش، ارسال کتاب ها به سراسر اروپا رایگان است.
برای آگاهی بیشتر برای پیش خرید کتاب ها با آدرس ای میل
contact.artenexil@orange.fr
تماس بگیرید.

Pin It

Comments are closed.