فراخوان انجمن هنر در تبعید برای همیاری مالی

فراخوان انجمن هنر در تبعید برای همیاری مالی

دوستان واقعی پشتیبان هنر در تبعید، امروز انجمن هنر در تبعید تنهاست و هیچگونه کمک مالی از سازمان های دولتی یا غیر دولتی نمی گیرد و با مشکل هزینه ها روبه رو و برای ادامه ی فعالیت هایش : هفدهمین جشنواره ی تاتر ایران در تبعید در سال ۲۰۱۶ و پانزدهمین جشنواره ی سینمای ایران در تبعید در سال ۲۰۱۷، و برای بر پا ماندن و ادامه ی زنده گی نیاز به همراهی و همیاری فرهنگ دوستان و پشتیبانان هنر و فرهنگ مستقل، پویا و پیشرو ایرانی و جهانی  دارد. ما امید داریم دوستانی که پیش ازین نیز با ما همراه بوده اند همچنان یار‌مان باشند !

این برای نخستین بار پس از هجده سال فعالیت هنری و فرهنگی پیوسته است که انجمن از دوست داران هنرمستقل در تبعید، تقاضای همیاری مالی می کند !
دوستان، یاران، هم میهنان دوستدار فرهنگ و هنر متعهد ! اگر مایل به کمک به انجمن هستید و فکر می کنید که وجود ما در تبعید سودمند است، با
آدرس ای میل
contact.artenexil@orange.fr
تماس بگیرید.
از توجه و همراهی تان پیشاپیش سپاسگزاریم !
با مهر و دوستی
مدیر هنری انجمن هنر در تبعید
جواد دادستان

انجمن هنردرتبعيد به هیچ گروه و دسته سیاسی وابسته نیست و تنها به پشتیبانی دوستداران فرهنگ و هنرمستقل، تماشاگران، هنرمندان و انسان های آزاده و بی ادعا متكی است.

Pin It

Comments are closed.