اگهی فروش سه کتاب

18 07 16 NEW BookCoverImage_300dpiCOUVERTURE BLANCHE 5jpg Pour mieux vivre ensemble

اگهی فروش سه کتاب
با سپاس از دوستان عزیز ایرانی و غیر ایرانی انجمن که به فراخوان همیاری مالی، چه از طریق حواله ی بانکی و فرستادن چک، و چه با خرید کتاب هایم پاسخ مثبت دادند و به یاری انجمن امدند، بویژه دو تن از دوستان سینماگر در تبعیدم که با وجود وضع مالی بسیار دشوارشان با فرستادن مبالغی ازطریق :
Western Union
مثل همیشه همبستگی شان را با من به نمایش گذاشتند و موجب دلگرمی من شدند… کتاب جدیدم :
“چهار فیلمنامه”، را با افتخار تقدیمشان می کنم. این کتاب شامل چهار فیلمنامه ی کوتاه و بلند است (به زبان فرانسه) :
– ۳۲ یورو برای دانشجویان و غیر شاغلین ۴۲ یورو قیمت معمولی
 برای آگاهی بیشتر برای پیش خرید این کتاب و کتاب های :
“Le cinéma iranien : un regard différent”
و
” Pour mieux vivre ensemble: Guide pour les immigrés “
به کوشش ویکتور دادستان به زبان فرانسه تنظیم و گردآوری شده اند.
“Le cinéma iranien : un regard différent”
هدف این کتاب مقایسه دو سینمای دولتی (جمهوری اسلامی) و سینمای مقاومت و ممنوعه و سینمای در تبعید است و یکی از ویژگی های ان دو سیاهه است : ۱- نام سینماگران متعهد ایرانی و فیلم هایشان در تبعید ۲- نام برخی از دلالان سینمای رژیم اسلامی ایران در فرانسه ( بهترین هدیه برای دوستان فرانسوی زبان تان )…
– ۲۵ یورو برای دانشجویان و غیر شاغلین ۳۲ یورو قیمت معمولی
” Pour mieux vivre ensemble: Guide pour les immigrés “
این کتاب مجموعه ای از راهنمایی هایی است که مهاجرین برای زندگی و ایجاد روابط بهتر با مردم کشورمیزبان احتیاج دارند.
– ۸ یورو برای دانشجویان و غیر شاغلین ۱۱ یورو قیمت معمولی
برای آگاهی بیشتر برای خرید کتاب ها با آدرس ای میل :
تماس بگیرید.
همه ی درامد فروش کتاب ها به حساب انجمن هنر در تبعید واریز می شود.
Pin It

Comments are closed.