اگهی فروش سه کتاب با هدف یاری به انجمن هنر در تبعید ( بهترین پیشکش برای دوستان فرانسوی زبان )

اگهی فروش سه کتاب با هدف یاری به انجمن هنر در تبعید ( بهترین پیشکش برای دوستان فرانسوی زبان )

با سپاس از دوستان عزیز ایرانی و غیر ایرانی انجمن که به فراخوان همیاری مالی، چه از طریق حواله ی بانکی و فرستادن چک، و چه با خرید کتاب هایم پاسخ مثبت دادند و به یاری انجمن امدند، بویژه دو تن از دوستان سینماگر در تبعیدم که با وجود وضع مالی بسیار دشوارشان با فرستادن مبالغی ازطریق :

Western Union

مثل همیشه همبستگی شان را با من به نمایش گذاشتند و موجب دلگرمی من شدند… کتاب جدیدم :

“چهار فیلمنامه”، را با افتخار تقدیمشان می کنم. این کتاب شامل چهار فیلمنامه ی کوتاه و بلند است (به زبان فرانسه) :

– ۳۲ یورو برای دانشجویان و غیر شاغلین ۴۲ یورو قیمت معمولی

 برای آگاهی بیشتر برای خرید این کتاب و کتاب های :

“Le cinéma iranien : un regard différent”

و

” Pour mieux vivre ensemble: Guide pour les immigrés “

به کوشش ویکتور دادستان به زبان فرانسه تنظیم و گردآوری شده اند.

“Le cinéma iranien : un regard différent”

هدف این کتاب مقایسه دو سینمای دولتی (جمهوری اسلامی) و سینمای مقاومت و ممنوعه و سینمای در تبعید است و یکی از ویژگی های ان دو سیاهه است : ۱- نام سینماگران متعهد ایرانی و فیلم هایشان در تبعید ۲- نام برخی از دلالان سینمای رژیم اسلامی ایران در فرانسه ( بهترین هدیه برای دوستان فرانسوی زبان تان )…

– ۲۵ یورو برای دانشجویان و غیر شاغلین ۳۲ یورو قیمت معمولی

” Pour mieux vivre ensemble: Guide pour les immigrés “

این کتاب مجموعه ای از راهنمایی هایی است که مهاجرین برای زندگی و ایجاد روابط بهتر با مردم کشورمیزبان احتیاج دارند.

– ۸ یورو برای دانشجویان و غیر شاغلین ۱۱ یورو قیمت معمولی

 با آدرس ای میل :

contact.artenexil@orange.fr

تماس بگیرید.

همه ی درامد فروش کتاب ها به حساب انجمن هنر در تبعید واریز می شود

 15 07 16 NEW BookCoverImageCOUVERTURE BLANCHE 5jpg Pour mieux vivre ensemble

Pin It

Comments are closed.