پیش فروش کتاب جدید ویکتور دادستان : ماجراهای ونسان

پیش فروش کتاب جدید ویکتور دادستان : ماجراهای ونسان

این کتاب شامل دو فیلمنامه ی بلند برای سینما یا تلویزیون است (به زبان فرانسه) :

قیمت عادی : ۳۲ یورو

برای دانشجویان و غیر شاغلین، ۲۵ یورو

برای آگاهی بیشتر برای خرید این کتاب و کتاب های :

“cinéma iranien : un regard différent”

” Quatre scénarios”

”Guide pour les immigré “

که به کوشش ویکتور دادستان به زبان فرانسه تنظیم و گردآوری شده اند.

با آدرس ای میل :

info.artenexil@gmail.com

تماس بگیرید.

همه ی درامد فروش کتاب ها به حساب انجمن هنر در تبعید واریز می شود

Pin It

Comments are closed.