هنر فروشان در معرکه انتصابات خلیفه گری اسلامی 

lila_ghobadi

جمهوری اسلامی مثل دیگر حکومت ها ، همیشه عده ای را  احتیاج دارد که به ظاهر بیرون از حکومت ایستادهباشند و نقش منتقد را بازی کنند . این عده  در سرفصل هایی  مورد نیاز  وارد گود می شوند تا اهداف حکومت را در جامعه ترویج کنند .

حالا که زمان اجرای نمایش انتخابات رژیم  فرا رسیده ، می بینیم باز مثل گذشته ، عده ای فیلمساز ، نویسنده ،

کارشناس و جریان های  دست ساز رژیم با عنوان های فعالین اجتماعی ، مدافع حقوق زنان و… به جنب و جوش افتاده اند تا خواسته خامنه ای را عملی کنند که ” امت در صحنه” هرچه با شکوه تر در انتخابات شرکت کند .

مشخص است که اجرای تعزیه انتخابات برای جنایتکاران حاکم بر ایران مهم است . می خواهند با شیادی چشم انداز هر گونه تغیر و تحول را از درون حاکمیت به جامعه نشان دهند تا چشم انداز جامعه برای تغیر و تحول به سمت سر نگونی حاکمیت سوق پیدا نکند .

در این نوع سرفصل ها  گروهی از سینماگران ،روزنامه نگاران و جریان های خودی که به ظاهر

بیرون حاکمیت هستند ،  پشت هم بیانیه صادر می کنند، به سود این و آن کاندیدا موضع گیری می کنند و صحنه نمایش رژیم را داغ می کنند تا ذهنیت جامعه را به سمتی که رژیم می خواهد ببرند .

امثال محسن مخملباف ها که در خارج از ایران زندگی می کنند و به قول خودشان مهاجر شده اند مردم را می ترسانند که اگر به این یکی رای ندهید آن یکی انتخاب می شوداما .مگر به حال جامعه فرقی دارد که کدام جنایت

پیشه انتخاب شود .؟. مگر در این سی سال فرقی داشته .؟ مگر حکومت با رای مردم است که اجازه می دهد کسی در رأس قدرت قرار بگیرد ؟ این حکومت هم بر اساس نیازهای داخلی و بین المللی مهره هایی را تعین می کند

بعد به شیوه های مختلف ذهنیت بخشی از جامعه را بسوی مهره مورد نظر می کشاند .

اینجا نقش افراد و جریانهایی که به ظاهر بیرون حاکمیت ایستاده اند کثیف تر از افراد درون حاکمیت است چون

بهتر می توانند توهم ایجاد کنند و  جامعه را فریب دهند . طی این سالها شاهد بودیم که این جریانها

 چه صدمه ای به جنبش زنان ، دانشجویان و کارگران زده اند . رژیم فقط با سرکوب نمی تواند مانع رشد جنبش های اجتماعیشود

، با ایجاد این جریانها و اپوزیسیون های قلابی می کوشد ، تشکل یابی مبارزات اجتماعی را

یک دوره عقب اندازد . از این رو برای هر حرکت مبارزاتی  بدل سازی می کند حکومتی که تحمل کمترین اعتراض واقعی‌ را ندارد و هنوز در زندان‌هایش دانشجو و وبلاگ نویس معترض کشته می‌‌شو د در نمایشی تازهکسانی‌ که تا دیروز جیره خوار سفر ه وزارت ارشاد، فا رابی و سپاه بوده‌اند را

به نام  فیلمساز و هنرمندان ” زیرزمینی “وارد معرکه می‌کند تا سینما ی زیرزمینی ، موسیقی و هنر زیرزمینی را لوث کند .  یکی از آنها اعلام می کند که برای اعتراض از این پس می خواهد به عنوان مهاجر در خارج از ایران زندگی کند و همان لحظه اعلام می کند که نمی خواهد پناهنده شود می خواهد به ایران رفت و آمد کند و برای ساخت یک فیلم مدتی در این سوی مرز می ماند

می بینیم چگونهبسیج شده‌اند هر مفهومی

را و هر حرکتی را آلودهکنند . این ها همه اجزاء یک دستگاه ،  پیچ و مهره های ماشین جنایت این نظام ضد انسانی‌ هستند .

و  دیری نخواهد پایید که این ماشین جنایت توسط خیل گرسنگان درهم شکسته شود.

لیلا قبادی

می ۲۰۰۹ کانادا

www.banoufilm.blogspot.com
lilacforfreedom@gmail.com

Pin It

Comments are closed.