چند پرده از یک نمایش

– هفته گذشته در فستیوال فیلم مونتریال جعفر پناهی ، یکی‌ از فیلمسازان جمهوری اسلامی، در حمایت از باند رفسنجانی و موسوی با شال سبز در روز افتتاحیه این فستیوال ظاهر شد.

lila_ghobadi

سالهاست که مردم ایران برای دستیابی به حقوقشان علیه رژیم اسلامی مبارزه می‌‌کند. سالهاست که مردم ایران در هر فرصتی خشم و نفرت خود را به جمهوری اسلامی نشان داده‌اند. و سالهاست که تمامی شگردهای سران جمهوری اسلامی و جیره خوارانشان این بوده که مبارزه مردم را به انحراف بکشاند تا از تحقق خواستهای واقعی مردم جلوگیری کنن.

می بینیم در این باند به اصطلاح رفرمیست ها ، طرفداران اسلام معتدل ، دوست داران دمکراسی! و علاقه مندان به حقوق بشر! ، چه مارها و افعی‌هایی و چه جانی ها و دزدها و غارتگرانی مثل موسوی تبریزی، موسوی اردبیلی، هادی غفاری، صانعی، رفسنجانی و آقازاده ها  و…  خوابیده اند و مترسک روی صحنه شان موسوی ( یا حسین میر حسین )  تأکید می کند که  محور اصلی‌ کارشان اجرای قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی است و چه بهتر که این قانون اساسی هیچ وقت اجرإ نشود چرا که این  ضد انسانی‌‌ ترین قانون اساسی‌ در تاریخ معاصر ایران است و بند بند آن‌  ضد زن و ضد حقوق اقشار مختلف مردم ایران است .

اگر امروز سران این باند جنایتکار از زندان،تجاوز و شکنجه حرف می زنند و به باند دیگر رژیم اعتراض دارند نه بخاطر اینکه مخالف شکنجه و زندان باشند که خود سی سال همین کار را با مردم کرده اند ، حالا ژست های آنچنانی می گیرند تا بتوانند در مقابل باند مسلط رژیم از مردم استفاده ابزاری کنند  و  سهم خودشان را در قدرت از دست ندهند . حالا هم با همه تضادهای جناحی که سر قدرت با هم دارند ،  دغدغه  همه شان حفظ جمهوری اسلامی در مقابل مردم است .

از این طرف هم می بینیم  بنگاه های تبلیغاتی کشورهای غربی ،از نمایش مد در ایتالیا تا فستیوال فیلم در مونتریال، تا  یک سری جریانات  و چهرهای گوناگون وابسته به دستگاهای حاکمیت  به زور و ضرب تبلیغات دست و پا می زنند تا حرکت‌های اعتراضی مردم را به تضاد جناهای رژیم وصل کنند و نفرت مردم را از کلیت حکومت تبدیل کنند علیه یک جناح به نفع جناح دیگر

جریانهایی مثل حزب توده و اکثریت تا یک دسته جیره خوارانی  مثل محسن سازگارا، علیرضا نوریزاده ،مسعود بهنود،  شیرین عبادی،  علی‌ کشتگر، فرخ نگهدار، اکبر گنجی ، مرتضی محیط و… تا به اصطلاح هنرمندانی چون محسن مخملباف، جعفر پناهی ، ابراهیم نبوی تا روضه خوان کاباره ای مثل داریوش اقبالی(1) گوگوش و…  هرکدام در حد  قد و قواره خودشان از مبارزات مردم برای خود دکان باز کرده‌اند و  با خون و درد مردم دلالی می کننند و هریک به سهم خود می خواهند برای باندی از رژیم و گردن کلفتهای جهانی‌ خوش رقصی کنند تا شاید چیزی از این ماجرا نصیب آنها هم بشود

از آن طرف هم از رضا پهلوی گرفته که بطور مستقیم برای خاتمی و رفسنجانی تبلیغ می کند  و این دو را نماینده خواسته های مردم ایران می داند  تا  مسعود رجوی که سی سال شعار سرنگونی را سر می داد حالا با سراسیمگی تند تند برای موسوی،  رفسنجانی و کروبی بیانیه  حمایت صادر می فرماید و مجلس خبرگان نامه نگاری می‌کند وحالا فقط خواستار سرنگونی باندی از رژیم آنهم به کمک باند دیگر رژیم است .  و تا بخشی از  مدعیان چپ که آب از لب و لوچه شان برای موسوی و رفسنجانی راه افتاده است ، همه این جریانات و افراد جور واجور با این موضع گیرها می خواهند به اربابان جهانی اعلام کنند که با خط آنها همسو هستند.  میخواهند دربرنامه هایی که اربابان برای ایران دارند سهم و دکانی داشته باشند .

می بینیم چگونه  بخشی از این اپوزیسیون مدعی سرنگونی حاکمیت ، از زور بدبختی  به  حقارت و تسلیم در غلتیده اند  و اسم این زبونی را که محصول حرکت های غلط و انحرافی آنهاست در فرار به جلو “تاکتیک هوشمندانه” می نامند.

اما صحنه واقعی در جامعه  جریان دارد ، مردم ایران از زنان گرفته تا دانشجویان تا جوانان و کارگران و اقشار زحمتکش ، سی سال است پیگیر و بی‌ امان علیه این رژیم مبارزه کرده‌اند  ودرعمل نشان دادند تا سرنگونی این حکومت و دستیابی به حقوق انسانی‌‌شان از پای نخواهند نشست.

اکنون هرفرد و هر جریانی اگر با مبارزات مردم علیه کلیت این نظام ضد انسانی  همراهی نکند و فقط علیه جنایتکاران باند خامنه‌ای  موضع گیری کند و تیز و تند و مشخص علیه  باند جنایتکار رفسنجانی و موسوی موضع گیری نکند ، معلوم است که علیه جنایتکاری حرف می زند تا  جنایتکار دیگری را برای داشتن سهم در قدرت  کمک کند و کل نظام جمهوری اسلامی را از زیر ضرب نجات دهد. چنین جریانات و افرادی در اردوگاه جنایت کاران و علیه مردم قرار دارند .

لیلا قبادی

اول سپتأمبر

۲۰۰۹

lilacforfreedom@gmail.com

-1- داریوش اقبالی سالهاست که شعبه خارج از  کشور ” انجمن کمک به معتادین برای ترک اعتیاد ” که فایزهاشمی رفسنجانی درایران ایجاد کرده را عهده دار است . او  بعد ازشرکت در تظاهرات واشنگتن که طرفداران موسوی برکذارکننده آن بودند و با افرادی که شعار مرک بر جمهوری اسلامی سر می دادند ، در گیر شده و سعی کردند آنها را از تظاهرات بیرون کنند ، در مصاحبه با صدای امریکا می گوید “هر کسی به جز پرچم سبز ، پرچم دیگری با خود بیارد با مردم نیست “.(اینجا بحث پرچم نیست ، بحث این است که سبزی ها با پرچم های دیگر از این بابت مشکل دارند که می دانند پرچم های دیگر شعار مرگ بر جمهوری اسلامی را با خود می آورد)

راجع به گوگوش هم همه می دانند که با تیم اطلاعات رژیم و برادران شایسته که در ایران موسسه هدایت فیلم را با سرمایگذاری پسر رفسنجانی دارند به خارج آمد و در طی این سالها از خاتمی حمایت کرد و در دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری خاتمی اعلام کرد که در خارج از کشور به خاتمی رای داده است و دیگران را تشویق کرد که از اینجا به خاتمی رای بدهند و حالا هم از باند رفسنجانی و موسوی حمایت می کند

محسن مخملباف چند هفته پیش در مصاحبه با رادیو فردا رفسنجانی را امیر کبیر ایران می نامد و به تعریف و تمجید از او می پردازد و خود را سخنگوی ستاد موسوی در اروپا می داند

مرتضی محیط که خود را کارشناس مارکسیست ها می نامد در دوره خاتمی از خاتمی طرفداری می کرد و حالا از موسوی و از لابی های شناخته شده رژیم مثل تریتا پارسی حمایت می کند و علارغم شعارهایی که علیه باندی از رژیم و امریکا می دهد در عمل خط آنها را  تبلیغ می کند . افرادی چون علی رضانوریزاده و محسن سازگار معرف حضور همه هستند…

Pin It

Comments are closed.