آن که حقیقت را نمی داند نادان است ولی آن که حقیقت را می داند و آن را پنهان می کند جنایتکار(تبهکار) است. برتولت برشت

hatami2

این خانم لیلا حاتمی (عروسک باربی و بزرگ شده در خارج از کشور با پول مردم ایران و به وسیله ی دلالان هنری آیت الله ها) چه کرده است که برخی او را ستایش می کنند؟ آیا وی همچون ملینا مرکوری قدمی هرچند کوچک بر علیه دیکتاتورهای آخوند برداشته است؟ آیا سخنی هرچند کوتاه و یا سمبولیک بر ضدسانسور یا جنایات و تبعیضات بیشماری که آیت الله ها برمردم و به خصوص زنان ایران روا می دارند گفته است؟ آیا از صدها هزار کودکا ن کار حمایتی کرده است؟

leila_hatami 76 میلیون مردم دربند ایران چه ربطی به گروهی چاپلوس و کلاه بردار هنرمند شده دارند؟

در ایرانماهزاران  هنرمند (با شرف) دیگر هم هستند که چون با جمهوری اسلامی راه نمی آیند از همه ی تسهیلاتی که برای این کلاهبرداران هنرمند فراهم است محرومند

آیا شما انتظار دارید که من باید به این گونه افراد بی اخلاق و بی پرنسیپ هنرمند شده برخوردی دوستانه داشته باشم،همراهی کنم آیا باید گفت چون این حضرات، هنرمندان، نویسندگان، شاعران، پزشکان، دانشمندان بزرگی هستند و دانششان اهمیت دارد نه اخلاقشان، و چون این بیچاره ها مجبورند در خدمت اربابشان باشند و گر نه حقوقشان قطع می شود و در ممالک آزاد برای تفریحاتشان پول کم می آورند !!! چه اشکالی دارد که احترامشان را حفظ کنیم و در خدمتشان باشیم، چه اشکالی دارد که آنها دانش و هنرشان را در خدمت رژیم آپارتاید و کوکلس کلان، رژیمی که سی و سه سال آزگار است که با مردم ایران در همه ی زمینه ها در جنگ است، بگذارند و  من تبعیدی چشمم کور، زبانم لال و گوشم کر، از کنار همه ی این نامردمی ها، بی انصافی ها و پستی ها بگذرم و به این آرایشگران چند چهره، هزار آفرین بگویم که جمهوری اسلامی برای خوش رقصی شان تکه استخوانی هم جلوی آنهامی اندازد !!! در این صورت باید به روسای زندانها، شکنجه گران،آرشیتکت هایی معتمد که زندان ها و سفارت خانه ها را می سازند و … و  پزشکانی که مورد اعتماد رژیم هایی از این دست هستند ودست و پای دزدان خرده پا را با آخرین متدهای پزشکی قطع می کنند یا پزشکان معتمد که به معالجه سران این رژیم ها مشغولند و طبیعتا تماسشان با بیماران معمولی قطع شده است و در داخل و خارج به کار بساز و بفروشی زمین و خانه، دلار و یورو سخت مشغول

hatami3!!! دست مریزاد گفت چون نقش شان را به خوبی اجرا می کنند و کارشان را به نحو احسن انجام میدهند، چه کنند اگر نکنند، به این دلیل که مجبورند … و گرنه از گرسنگی خواهند مرد!!! و یا اگر این ها نکنند کسانی دیگر هستند که این وظایف را به عهده بگیرند !!! در این صورت سران جمهوری اسلامی هم نقششان را بازی می کنند و نباید از آنها انتقادی کرد!!!  فکر میکنم که ایرانیان خارج از کشور به همه ی مسائل ایران واقف هستند و اگرچه متاسفانه بیشمارند تاجران مزد بگیر و بوقلمون صفتان بی اخلاقی که به شکل هنرمند، نویسنده، شاعر، روزنامه نگار، سیاست کار، دانشمند، وکیل، پزشک و و و. . . درآمده اندوخودشان را به نادانی زده با دفاع ازجناحی از رژیم، واقعیات را به دوستانشان وارونه می نمایانند.  و باید به این آدم نما ها این شعر  سعدی را دائما یادآوری کرد:

تو کز محنت دیگران بیغمی        نشاید که نامت نهند آدمی …

 

 


Pin It

Comments are closed.