اندر مزایای ملیجک دربار اسلامی بودن!  

اندر مزایای ملیجک دربار اسلامی بودن!

چگونه می شود که برخی نسرین ستوده را کنار جعفر پناهی می گذارند؟ این دو چه ربطی با هم دارند؟؟ نسرین ستوده وکیل شجاعی است که بدلیل دفاع از موکلینش واقعا در زندان است، و استحقاق دفاع را هم دارد (فعلا و به قولی اگر بعدها اکبر گنجی نشود)! ولی در همان ایران هزاران سینماگر دیگر هم هستند که از تسهیلات دولتی که برای پناهی و امثالهم وجود دارد برخوردار نمی شوند چرا که به هیچ وجه مورد اعتماد رژیم نیستند (و نه بدلیل این که سینماگران خوبی نیستند)! محصولات سینمایی رﮋیم فقط با خشکبار صادراتی اش قابل مقایسه اند ،به هر رو پناهی یکی از فرصت طلبانی است که شهرتش را در خارج از کشورمدیون رﮋیم اسلامی و در زمان خاتمی، و به ﻮﻴﮋﮦ احمدی نژاد است، اما در جریان آخرین انتصابات انتخاباتی بی چشم و رویی کرد و از هول حلیم به طرفداران موسوی پیوست، و با وجود ممنوع الملاقات بودن (؟؟) از سلول انفرادی اش(؟؟) نامه به فستیوال ها می نوشت، که بوسیله ی ماموران شناخته شده ی رﮋیم ترجمه و بشکل مستقیم پخش می شد، آن هم به زبان های مختلف جالب این است که با وجود ممنوع بودن از فیلمسازی(؟؟)، تاکنون دو فیلم ساخته است! و به ریش همه ی ساده لوحان می خندد! عجبا از برخی ایرانیان باهوش و بامزه که در ذهنشان “هنرفقط نزد هنرمندان پرورش یافته در دامن اسلام است و بس”! ببینید آَش بقدری شور است که حتی عباس کیارستمی یکی دیگر از آرایشگران رژیم (نویسنده ی نامه ی سرگشاده ی عاشقانه به احمدی نژاد) هم از این تبلیغات مضحک دردش گرفته و دادش در آمده است!…. توضیح بیشتر را لطفا در   

” نامه سرگشاده انجمن هنر در تبعید به آقای کوستا گاوراس سینماگر مشهور و مدیر سینما تک پاریس درباره ی پناهی” و … و مقاله ی” سخنی با عاشقان سینه چاک سینمای جمهوری اسلامی” بخوانید.

Panahi-i-Berlin2

Pin It

Comments are closed.