سیزدهمین جشنواره تئاتر و هنرهای نمایشی ایران در تبعید

سیزدهمین جشنواره تئاتر و هنرهای نمایشی ایران در تبعید (گوهر مراد) در سه بخش و با حضور گرم دوستان واقعی انجمن با موفقیت به پایان رسید.

از همه ی عزیزان تماشاگر و روزنامه نگارانی که به سیزدهمین جشنواره تئاتر و هنرهای نمایشی ایران در تبعید (گوهر مراد) که به یاد زنان و مردان آزادی خواه جهان و با هدف معرفی هنرمندان مهاجر یا تبعیدی، از ملیتهای مختلف، و با موفقیت بسیار برگزار شد، آمدند و با حضور گرمشان باز هم هنرمندانمان را که با دست خالی و مثل همیشه کارهای بسیار زیبا و با ارزشی را ارائه دادند، دلگرم کردند، از همه ی سایت های ایرانی که در انعکاس خبر برگزاری جشنواره  کمک کردند و از هنرمندانی که مثل همیشه از جشنواره پشتیبانی کردند،  بی نهایت سپاسگزارم

30 09 07 FEST. 8 photo 233

Pin It

Comments are closed.