فروغ فرخزاد

 

image

“فروغ فرخزاد”
کسی به فکر گل ها نیست
کسی به فکر ماهی ها نیست
کسی نمی خواهد
باورکند که باغچه دارد می میرد
که قلب باغچه در زیر آفتاب ورم کرده است
…………..

Pin It

Comments are closed.