به راستی چه می شد اگر که:

image

به راستی چه می شد اگرکه : لاشخورها، گرازها، کفتارها و خفاش ها با ماسک هنرمند، نویسنده٬شاعر، روزنامه نگار، سیاست کار، دانشمند، وکیل، پزشک و و و…( چه در داخل و چه در خارج)، برای شهرت و پول به یاری دیکتاتورهای خون آشام و بی رحم نمی شتافتند واز آنها به بهانه های تاکتیکی، چهره های موجه، دموکرات، هنر دوست، هنرپرور و انسانی نمی ساختند؟؟؟ ای کاش از سانسور و تبلیغات حکومتی خبری نبود، آنگاه به تحصیلکرده هایمان (هنرمند، نویسنده، شاعر، روزنامه نگار، سیاست کار، دانشمند، وکیل٬ پزشک و و…) می بالیدیم و به دفاع از آنان برمی خاستیم اما افسوس که نان به نرخ روزخوردن و فرصت طلبی، خود محور بینی، خودخواهی، تزویر و دروغ غالب است و به ﻮﻴﮋﮦ در میان بخش عظیمی از روشنفکران اخته ی ایرانی…
———————————–

image

“شاملوی بزرگ”

گر بدین سان زیست باید پست
من چه بی شرمم اگر فانوس عمرم را به رسوائی نیاویزم
بر بلند کاج خشک کوچه بن بست
گر بدین سان زیست باید پاک
من چه ناپاکم اگر ننشانم از
ایمان خود، چون کوه
یادگاری جاودانه بر تراز بی بقای خاک!

 

Pin It

Comments are closed.