تقدیم به پویندگان راه آزادی

 و با دروود به روان پاک سعید سلطان پور که آبرو و شرافت هنرمندان مبارز و با شرف ایران است مقایسه ای ساده با هنرمندان خود فروخته و متظاهر شعر: با کشورم چه رفته است سروده سعید سلطانپور با زیر نویس به فر...
پناهنده سياسی كيست؟

پناهنده سياسی كيست؟

زنده یاد غلام حسین ساعدی: پناهنده سياسی كيست؟ پناهنده سياسی كسی است كه چهره به چهره روبه ‌رو، در برابر حكومت مسلّط ايستاده بود، و اگر بيرون آمده،‌از ترس جان نبوده است. ‌او با همان فكر مبارزه و با سلا...

روزگار غریبی است نازنین ”شاملو“

“احمد شاملو” ……… آنکه بر در می کوبد شباهنگام به کشتن چراغ آمده است نور را در پستوی خانه نهان باید کرد آنک قصابانند برگذرگاهها مستقر با کنده و ساطوری خون آلود و تبسم را بر لبها...

فروغ فرخزاد

  “فروغ فرخزاد” کسی به فکر گل ها نیست کسی به فکر ماهی ها نیست کسی نمی خواهد باورکند که باغچه دارد می میرد که قلب باغچه در زیر آفتاب ورم کرده است ………….....

“میرزاده عشقی”

ای دوست ببین بی سر و سامانی ایران بدبختی ایران و پریشانی ایران از قبر برون ای و ببین ذلت ما را این ذلت ایرانی و ویرانی ایران آوخ که لحد ، جای تو شد تا به قیامت رفتی و ندیدی تو پریشانی ایران از وضع کن...